Spoednummer 06 - 1060 0510
071 - 532 6860

Nederlands zorgsysteem


In Nederland kennen we de eerste- en de tweedelijns zorgverlening.
Voor de eerstelijns zorgverlening  heb je geen verwijzing nodig. Hieronder vallen onder andere de huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en verloskundigen.
Voor de tweedelijns zorgverlening is een verwijzing nodig. Hieronder vallen de specialisten in het ziekenhuis zoals gynaecologen, chirurgen en cardiologen.

Bij de verloskundige kun je dus terecht zonder verwijzing. In Nederland zien we de zwangerschap en bevalling als een normaal en natuurlijk proces en vinden we dat je niet per definitie risico loopt.
Iedere zwangere is welkom in de praktijk voor een eerste controle. Tijdens de eerste controle zal er een ‘risicoprofiel’ in kaart worden gebracht. De verloskundige zal beoordelen of je zwangerschap eventueel extra risico’s met zich meebrengt. Op die manier schatten wij in of de begeleiding van je zwangerschap in de eerste- of tweedelijn zorgverlening plaats moet vinden.

Niet alleen bij de eerste controle, maar tijdens de gehele zwangerschap, bevalling en kraambed, voeren wij risicoselectie uit.
Op het moment dat er wel risico’s aan de zwangerschap en bevalling zitten, bijvoorbeeld door een bestaande aandoening als suikerziekte, zal je begeleid worden door een tweedelijns zorgverlener, een gynaecoloog. Deze verwijzing zullen wij dan voor je regelen. Dit geldt ook voor risico’s die optreden gedurende de zwangerschap, bevalling of het kraambed. Schatten wij in dat de expertise van een tweedelijns zorgverlener nodig is, dan zullen wij je verwijzen.

Het voordeel van dit Nederlandse systeem is dat de zorgverlening dicht bij huis kan plaatsvinden. Als je zwangerschap begeleidt is in de eerste lijn, mag je in Nederland ook zelf kiezen waar je zou willen bevallen. Dat kan zowel thuis als in het ziekenhuis (een poliklinische bevalling).

 

Klachten

Mocht je niet tevreden zijn over de zorg, dan bespreken wij dit graag. Mocht er in dit gesprek geen oplossing gevonden worden dan kun je je richten tot de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, zie de website:http://www.knov.nl/voor-zwangeren/zwanger/klachten/