Spoednummer 06 - 1060 0510
071 - 532 6860

Klieven van de tongriem

Soms komt het voor dat baby’s een te korte tongriem hebben. Het vliesje beperkt de tongfunctie waardoor er op korte en lange termijn gevolgen kunnen zijn. Denk hierbij aan voedingstongriemproblemen of problemen bij de spraak- taalontwikkeling. Binnen onze praktijk zijn wij geschoold tot het signaleren van een verkorte tongriem. In het klieven voelen wij ons bekwaam, echter zijn wij volgens de wet niet officieel bevoegd tot het uitvoeren van het klieven. Daarom verwijzen wij, bij verdenking van een verkorte tongriem, door naar een gespecialiseerd kaakchirurg met expertise op het gebied van klieven van de tongriem, dokter Hundepool in het Bronovo ziekenhuis.
Voor meer informatie, bel ons gerust.