Spoednummer 06 - 1060 0510
071 - 532 6860

Verloop kraambed

Afhankelijk van waar en hoe je bevallen bent start je kraambed thuis of nog in het ziekenhuis. Als je in het ziekenhuis bent bevallen en alles is goed gegaan, kun je vaak al vlot naar huis. Soms moet je een dag of meer in het ziekenhuis blijven.

Ongeacht of je thuis of in het ziekenhuis bent, wordt je de eerste dagen geholpen. Thuis komt de kraamzorg helpen. De kraamzorg komt de eerste week bij jou thuis. Zij voert controles uit en helpt moeder en kind met de verzorging.
Gedurende het kraambed zullen wij thuis bij je langskomen om te horen hoe het gaat, medisch en sociaal gezien, en jullie hier eventueel tips en/of adviezen bij te geven.