Spoednummer 06 - 1060 0510
071 - 532 6860

Onderzoek van het ongeboren kind

Wanneer je bij ons op de eerste controle komt, zullen wij vragen of je informatie wenst te ontvangen over de mogelijkheden van onderzoeken naar aangeboren afwijkingen naar je ongeboren kind. Deze onderzoeken worden ook wel prenatale screening genoemd. Prenatale screening houdt in dat je je ongeboren kind laat onderzoeken op een aantal afwijkingen. Indien gewenst, besteden wij veel aandacht en tijd aan het geven van informatie over deze onderzoeken zodat je een weloverwogen beslissing kan maken over het wel of niet screenen van je ongeboren kind. Voor meer informatie verwijzen wij naar deze website.

In het eerste en het tweede trimester zijn er mogelijkheden tot het uitvoeren van deze onderzoeken naar aangeboren afwijkingen.
In het eerste trimester (vanaf 11 weken) kan er screening gedaan worden down, patau en edward- syndroom. Er zijn in het eerste trimester twee testmogelijkheden om uit te kiezen indien je onderzoek wenst:

– Combinatietest
– NIPT onderzoek

Voor meer informatie over deze onderzoeken verwijzen wij jullie naar deze informatiebrochure. Graag lichten wij deze informatie in een persoonlijk gesprek toe, schroom niet ons al je vragen te stellen over de onderzoeken.

 

In het tweede trimester, rond 20 weken, bestaat de mogelijkheid tot het uitvoeren van:

– 20-weken echo

Deze echo is een medische echo waarbij de echoscopiste onderzoekt of er een vermoeden bestaat op een lichamelijke afwijking bij je ongeboren kind. Voor meer informatie zie deze website of informatiebrochure.