Maatregelen i.v.m. Corona virus

vanwege het Coronavirus (COVID-19) willen wij graag extra informatie met jullie delen. 


Coronavirus en zwangerschap

Heel belangrijk om te weten is dat er voor zwangere vrouwen GEEN verhoogd risico is. Dit houdt in dat de zwangere geen extra risico loopt om besmet te raken vanwege bijvoorbeeld verlaagde weerstand t.o.v. een niet zwanger persoon. Daarnaast is er geen verhoogd risico voor het ongeboren kind. 


Maatregelen in de verloskundige zorg

Zoals mogelijk bekend, kan door de verspreiding van het Coronavirus het zorgsysteem flink onder druk komen te staan. Dit is een situatie die we moeten, en nu nog kunnen, voorkomen. Om deze reden is er in de regio met alle verloskundige-samenwerkingspartners (ziekenhuizen en kraamzorgorganisaties) afgesproken om extra maatregelen te treffen. 
Juist om de acute verloskundige zorg te garanderen kiezen wij ervoor om kritisch te kijken naar of de zorg zoals deze nu gepland staat, aangepast kan worden. Dit houdt in dat we niet-noodzakelijke zorg zullen gaan verplaatsen (denk hierbij aan nacontroles en keuze-echo’s). Andere vormen van zorg zullen wij anders gaan inrichten (denk hierbij aan het deels telefonisch uitvoeren van zwangerschapscontroles). Bij alle keuzes die we maken kijken we heel goed naar of de kwaliteit van onze zorg gegarandeerd kan blijven.

Moge het duidelijk zijn dat wij deze maatregelen als verloskundigenpraktijk moeten treffen omdat wij ten allen tijde bereikbaar blijven en in de mogelijkheid om zorg te leveren waar nodig. 


De belangrijkste punten waar wij jullie vragen om direct rekening mee te houden zijn als volgt:

– In geval van klachten van neusverkoudheid, hoesten, koorts en/of in aanraking zijn geweest met iemand die (mogelijk) besmet is met Corona vragen wij jullie om NIET naar de praktijk te komen. In dit geval zullen we jullie telefonisch te woord staan en per situatie kijken wanneer we de controles alsnog uitvoeren. Het gaat hier dus om het verzetten van de afspraken en nooit afzeggen.

– In geval van controles willen wij alleen zwangere op de praktijk ontvangen (indien geen klachten). Dit betekent dat partners, kinderen, familie en vrienden tijdelijk niet meer mee kunnen komen. 

– Voorafgaand aan een controle vragen wij jullie om handen te wassen.- Bij vragen of onduidelijkheden graag laagdrempelig bellen want wij staan jullie heel graag te woord. 


Wij zullen vanaf nu per week beoordelen hoe wij de spreekuren en kraamvisites gaan inrichten. Aankomende week wordt er gestart met het telefonisch uitvoeren van de consulten. Dit houdt in dat we tenminste één dag van te voren telefonisch contact hebben om de vragen die er zijn telefonisch te bespreken. Op deze manier zal de controle op de praktijk van de volgende dag beperkt blijven tot strikt noodzakelijke controles zoals bloeddruk meten, uitwendig onderzoek van de buik en eventuele echo. Ook kraamvisites zullen beperkt worden tot het noodzakelijke en de overige kraamvisites zullen wij telefonisch doen.
Daarnaast willen wij ook geen dubbel spreekuur meer houden en om deze reden zullen voor aankomende week een aantal afspraken verzet gaan worden. Iedereen die een afspraak heeft staan zal hier telefonisch over worden geïnformeerd.

De informatiebijeenkomsten en inloopspreekuren van in ieder geval maart en april worden tot nader order geannuleerd. Wanneer je ingeschreven staat voor een bijeenkomst zal je hier nog over worden geïnformeerd. We werken met de gehele regio aan een mogelijkheid tot een opgenomen informatiebijeenkomst (zonder publiek).

In geval van besmetting met Corona

In het geval van een besmetting met Corona bij de zwangere en/of gezinsleden zullen we alleen noodzakelijke zorg verlenen. Denk hierbij aan het meten van de bloeddruk, uitwendig onderzoek, controles bij spoedsituaties en begeleiding bij de bevalling. Let op: zorg zullen wij ten allen tijde garanderen.
Echter maken wij in de regio gebruik van een ‘Corona-team’ waarbij de verloskundige zorg aan besmette zwangere gegeven wordt door een kleiner team. Dit kan betekenen dat je bezocht wordt door een voor jullie onbekende verloskundige uit de regio. 

Al deze maatregelen zijn met één doel: zorgen dat wij er altijd voor jullie kunnen zijn. Wij hopen op jullie begrip en medewerking.