Nieuwe COVID maatregelen per 26-10

Beste zwangere en partner,

In verband met de forse toename van COVID-19 besmettingen is het noodzakelijk de maatregelen binnen de verloskundige zorg opnieuw aan te passen ter voorkoming van verspreiding van het virus. In dit bericht delen wij deze noodzakelijke maatregelen.

Sinds de start van de pandemie in maart zijn wij genoodzaakt de zorg aan te passen. Aanpassingen ter voorkoming van verspreiding van het virus, maar uiteraard altijd met veilige verloskundige zorg voor moeder en kind. De maatregelen leveren vooral in op alles wat wij jullie graag extra bieden om de periode van zwanger zijn extra bijzonder te maken, denk daarbij aan het meenemen van andere kinderen naar de controles en/of echo’s, de vrijblijvende inloopspreekuren zonder afspraken en de fysieke informatiebijeenkomsten. Het spijt ons enorm dat dit nu niet mogelijk is. Heel graag willen wij jullie bedanken voor alle begrip en medewerking in onze praktijk.

Op 13 oktober j.l. introduceerde het kabinet de routekaart met de 5 risiconiveaus in tijden van Corona. De beroepsgroep voor verloskundigen (KNOV) heeft de adviezen voor de verloskundige zorg aangepast aan deze nationale routekaart. Deze routekaart maakt duidelijk op welke manier wij kunnen op- en afschalen bij toe- en afname van het aantal besmettingen met COVID-19. Belangrijk om jullie te vertellen is dat er absoluut is gestreefd naar het behouden van de reguliere zorg bij elk risiconiveau en ook de partner zal, in ieder geval bij belangrijke controles en echo’s, altijd welkom blijven, ook wanneer het risiconiveau zal oplopen naar een lockdown.

Per 26-10 verandert het volgende:

 • Controles zonder onderzoeken (Tweede afspraak voor anamnese en gesprek over onderzoeken van het ongeboren kind, afsluitende kraamvisite in de kraamweek en nacontrole 6 weken na de bevalling) doen wij graag via beeldbellen.
 • Een eventuele andere belangstellende naast je partner of ander persoon die je in ieder geval bij de bevalling wenst is niet meer toegestaan in de ziekenhuizen. Ook in de thuissituatie willen wij dit niet. Dit betekent dus naast de barende kan er slechts 1 iemand bij de bevalling zijn.

Op dit moment bevinden wij ons in risiconiveau: zeer ernstig. De daarbijhorende volledige maatregelen ingaande per maandag 26 oktober zijn:

Zwangerschap

 • Nagenoeg alle controles vinden volledig op de praktijk plaats, met vooraf het verplicht invullen van de COVID-klachten-check.
 • Kom graag optijd naar de afspraak, maar niet te vroeg. Wij willen jullie vragen wanneer jullie erg vroeg zijn buiten of in de auto te wachten.
 • De partner is altijd welkom, mits ook de COVID-check voorafgaand is ingevuld.
 • Andere belangstellenden of kinderen kunnen helaas niet mee naar de praktijk.
 • Bij binnenkomst in de praktijk vragen wij jullie een niet-medisch mondneusmasker te dragen en de handen te desinfecteren.
 • De tweede controle (uitvragen van medische voorgeschiedenis en voorlichting over onderzoeken van het ongeboren kind) zal middels beeldbellen plaatsvinden.

Bevalling

 • Bij elke bevalling zal de verloskundige een medisch mond-neusmasker dragen. Voor de barende en partner is dit niet noodzakelijk in de thuissituatie of op de verloskamer, echter tijdens het lopen door het ziekenhuis is een niet-medisch mondneusmasker wel verplicht. Zorg dus dat deze klaar liggen bij de ziekenhuistas!
 • Bij zowel een thuis- als ziekenhuisbevalling is alleen de partner toegestaan. Wil je een extra persoon naast je partner? Overleg dit individueel met ons op het spreekuur.
 • Zijn jij óf je partner COVID-positief ten tijde van de bevalling, dan gelden andere regels. Dit zullen wij dan individueel met jullie bespreken.

Kraamtijd

 • Wij benadrukken ter strengste zeer terughoudend te zijn met het ontvangen van kraamvisite. Wij willen in ieder geval benadrukken geen kraamvisite te ontvangen als wij een huisbezoek komen doen.
 • Ook tijdens onze huisbezoeken zal de verloskundige een medisch mond-neus masker dragen.
 • Wij zullen twee huisbezoeken fysiek verrichten: de dag na de bevalling en 4 dagen na de bevalling (de dag van de hielprik). De overige contactmomenten vinden (indien medisch verantwoord) via beeldbellen plaats.
 • De nacontrole 6 weken na de bevalling, zal via beeldbellen plaatsvinden.

Beeldbellen

Voor een aantal controles zullen wij gebruik maken van beeldbellen. Dit verloopt via een beveiligde verbinding, geheel volgens de eisen van de privacywet. Hiervoor maken wij gebruik van zwangerenportaal. Wij willen jullie vragen de instructies omtrent beeldbellen goed door te lezen via deze website. Het beeldbellen is altijd op een afgesproken tijdstip, welke ook bij ‘mijn afspraken’ in zwangerenportaal te zien is. We doen ons uiterste best om het videoconsult op het afgesproken tijdstip te starten. Mogelijk door (korte) uitloop op het spreekuur zijn we een paar minuten later. Zodra wij het consult starten zal deze ook voor jullie gestart worden. We vragen jullie om in dat geval even geduld te hebben, wij komen er z.s.m. aan!

Bij vragen of behoefte aan overleg, neem laagdrempelig telefonisch contact met ons op. Wij zijn er voor jullie en denken graag met jullie mee.

Met vriendelijke groeten, Team VPKB.